Ttela

Kallas nya roll: Stötta landslagst­alanger

Charlotte Kalla har lagt av – men hon lämnar inte sporten. Legendaren­s nya roll: Hon hjälper lovande juniorer.

- Henrik Skiöld

Kalla rundade av sin framgångsr­ika skidkarriä­r med ett sista olympiskt spel i vintras. Hon gjorde elitkarriä­rens sista lopp vid SM i slutet av mars men redan nu i sommar är hon tillbaka i landslagss­ammanhang, som ”sidekick” åt juniorland­slagets tränare Andreas Domeij.

”I våras fick jag chans att höra Andreas träningsfi­losofi och fick bekräftat det jag egentligen visste – att han är en klok tränare. Andreas hade idéer om hur jag kunde förstärka hans tankar och bidra med min erfarenhet. Det lät spännande så valet att hitta tid för mig att vara med några dagar var lätt”, säger Charlotte Kalla i ett pressmedde­lande.

Tanken är att Kalla ska bidra med

"Tanken är att jag ska medverka på träningspa­ssen på de planerade lägren och i samband med första lägret kommer jag även hålla en inspiratio­nsföreläsn­ing

Charlotte Kalla

sin kunskap och erfarenhet och hjälpa den unga generation­en skidåkare med att ta det svåra steget från junior till senior. Kalla gör tre inhopp på juniorerna­s träningslä­ger med start redan nu i Örnsköldsv­ik.

”Att få tillgång till Charlottes kunskap blir en bonus och inspireran­de för de aktiva”, säger Andreas Domeij

”Andreas engagemang är en stor tillgång och jag tror att hans energi kan inspirera de aktiva att få till en bra helhet i sina satsningar. Tanken är att jag ska medverka på träningspa­ssen på de planerade lägren och i samband med första lägret kommer jag även hålla en inspiratio­nsföreläsn­ing”, säger Kalla i pressmedde­landet.

 ?? ARKIVBILD: JENS ÖKVIST ?? Charlotte Kalla tar sig an juniorland­slagets åkare.
ARKIVBILD: JENS ÖKVIST Charlotte Kalla tar sig an juniorland­slagets åkare.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden