Ttela

Förslag: miljömärkn­ing på bilar

-

Motor: Energimynd­igheten har, på uppdrag av regeringen, tagit fram ett förslag på en miljömärkn­ing som kan användas till bilar.

”Märkningen ska göra det enklare för nybilsköpa­re att göra ett hållbart val, och bidra till en utveckling av fordonsflo­ttan mot fordon med mindre miljöpåver­kan”, skriver myndighete­n i ett pressmedde­lande.

Om förslaget blir verklighet ska det i märkningen framgå hur effektiv bilen är samt hur mycket koldioxid som den släpper ut under körning. Dessutom ska det finnas uppgifter om hur stort klimatavtr­yck fordonet lämnar över hela sin livscykel. (TT)

 ?? BILD: VILHELM STOKSTAD ??
BILD: VILHELM STOKSTAD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden