Ttela

Med Sofia (R)

-

10.00 Sommargymp­a 10.20 Simning: VM 12.00 Vinna hela skiten 12.15 Överlevarn­a (R) 12.45 Unga på tvärs (R) 13.15 En annan sida av 8.35 Fiskestuga­n (R) 9.00 Forum 16.00 Rapport 16.05 Forum

Även 2/9. 16.25 Agenda (R)

Svenskt samhällspr­ogram från 2022.

17.10 Vinna hela

Svensk sportdokum­entärserie från 2022. Att leva, älska och arbeta i Sverige, samtidigt som hjärtat klappar för Finland kan medföra utmaningar. Även 21/6. 17.30 Nyhetsteck­en

skiten (R)

Även 22/6. 17.40 Uutiset

17.50 Oddasat 17.55 Ögonblick från

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden