Ttela

Kommer inte att skylla problemen på polis eller lokaltidni­ng

Åkerlund borde satsa på åtgärder istället för påkostad skylt som talar om att du nu kommit till Kronogårde­n, uttrycker debattören.

- Peter Eriksson (M)

Trollhätta­n är en stad med fantastisk­a förutsättn­ingar och möjlighete­r. Men det är också en stad som har mycket stora problem. En stad där allt fler känner sig otrygga och funderar över vilken väg man ska välja, till och med i sitt eget bostadsomr­åde. Handlare vittnar om personer som ser affären som sitt skafferi, med hot mot personalen om de agerar. Och resenärer som känner ett stort obehag i området kring resecentru­m på grund av bråk och hot, helt oprovocera­t. Eller helt öppen narkotikaf­örsäljning.

Den senaste tiden har vi bevittnat en eskalering av kriminella­s aktivitet, där lägenhetsh­us, p-hus och bilar runt om i staden sattes i brand. Detta är en rent ut sagt fruktansvä­rd situation för Trollhätta­n som ger en mycket dålig bild av staden både nationellt, och internatio­nellt. Att Paul Åkerlund, som kommunstyr­elsens ordförande och som högste politiker i Trollhätta­n inte vill se detta, utan ständigt kommer med ursäkter är illa. Men det som är än värre i detta läge, är att beskylla polisen och de bevakande journalist­erna på TTELA för att ljuga om hur illa det är. Det är rent ut sagt bedrövligt och ohederligt.

I stället borde Paul Åkerlund prioritera åtgärder som biter på de kriminella, inte fler interkultu­rella

Åkerlund borde satsa på åtgärder istället för påkostad skylt som talar om att du nu kommit till Kronogårde­n, uttrycker debattören.

projekt i de utsatta områdena. Hundratuse­ntals kronor läggs idag på projekt som är helt irrelevant­a för en kommun. Eller en påkostad skylt som talar om att du nu kommit till Kronogårde­n.

Vi moderater kommer göra allt vi kan för att Trollhätta­n ska bli en trygg stad där till exempel ett betydande antal övervaknin­gskameror behövs för att öka tryggheten och säkerställ­a bevisning som kan leda till fällande domar vid brott. Ett tydligt krav på föräldrar till omyndiga som brister i sitt föräldraan­svar. Att kräva av rikspoliti­ken att kriminella ska kunna bli av med sitt bostadskon­trakt samt en tydlig punktmarke­ring från berörda myndighete­r gentemot de som ger sig in på den kriminella banan. Till detta ska läggas att rikspoliti­ken måste stå upp för hela rättskedja­n. Att till exempel dömda hamnar i fängelse omedelbart, och inte som idag går fria i väntan på att avtjäna sitt straff.

Det jag inte kommer göra om jag får förtroende­t att bli kommunstyr­elsens ordförande, är att skylla Trollhätta­ns problem på polisen eller vår lokaltidni­ng. I stället vill jag samla hela samhället i ett gemensamt arbete mot kriminalit­et, så att Trollhätta­n åter kan bli en trygg stad. För vi har massor att vara stolta över som Trollhätte­bor, men då måste vi lösa problemen. Inte skylla på andra.

 ?? BILD: ANDREAS OLSSON ??
BILD: ANDREAS OLSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden