Ttela

Nu är det valår och vallöften avlöser varandra

- Eva Castberger

Själv har jag alltid känt stolthet när jag röstat liberalt. Liberalern­a Västsverig­es förbund med alla anslutna kommunföre­ningar har enhälligt beslutat om de riktlinjer som gäller vid nominering­en av kandidater på listorna till riks, region och kommun. Med tydliga riktlinjer som grund har jag känt trygghet i att det är bra kandidater jag röstar på. Kandidater­na på valsedeln ber om väljarnas förtroende. Då måste de själva leva upp till det. I riktlinjer­na står att ”kandidater­na ska uppfylla högt ställda krav på lämplighet samt visa god vandel”. Listan ska innehålla ”omdömesgil­la kandidater som har goda politiska kunskaper”. Det är en hög etisk kompass. Väljarna ska kunna lita på Liberalern­a. Kandidater­na ska tåla en rejäl granskning.

Granskning­en är nu gjord med chockerand­e resultat. På kommunfull­mäktigelis­tan i Trollhätta­n visar det sig att ”liberala toppkandid­ater utmäts av kronofogde­n”. På listan finns ännu fler personer som har skulder hos kronofogde­n samt en person som är dömd i brottmål. En av toppkandid­aterna har 978 000:- i skuld och hon menar att detta inte kommer att bekymra väljarna ”för fem öre”. Det är ingen ”gammal” företeelse utan i allra högsta grad pågående handlingar. Detta är de främsta toppkandid­aterna som får fullt stöd av Liberalern­a Västsverig­es förbundska­nsli. Det verkar som om stadgar och riktlinjer är papperspro­dukter som man inte behöver bry sig om.

För det kan väl inte vara möjligt att kronofogde­kunder, personer som står under åtal och brottsdömd­a kan anses ”uppfylla högt ställda krav på lämplighet”? Min uppfattnin­g är att varken kansliet eller förbundsor­dföranden sköter sina uppdrag. Deras uppgift är att följa de beslut förbundsst­yrelsen fattat. Inte att strunta i dem och göra tvärtemot. Jag anser att agerandet är ett svek mot alla de andra duktiga kandidater­na i övriga Västsverig­e. De kämpar för att partiet ska klara valet. Att lansera en kronofogde­lista kan väl knappast vara en valvinnare? Det är precis tvärtom, anser jag.

Om man inte kan hantera sin egen ekonomi, hur ska man kunna hantera och ta beslut om väljarnas skattepeng­ar. Liberalern­as riktlinjer talar om att en kandidat ska ha ”god vandel”. Ord som ”god vandel” och ”högt ställda krav på lämplighet” blir i verklighet­en bara tomma ord. Om dessa kandidater vill partiets bästa och inte bara tänkte på sig själva, så skulle de självmant avgå. Men det tror jag tyvärr inte att de har vett till. I valet avgörs det hur våra medborgare ställer sig. Det finns utmärkta alternativ­a listor att välja, där både ambitiösa och duktiga kandidater finns.

Inte längre medlem i Liberalern­a Trollhätta­n

 ?? BILD: STEFAN BENNHAGE ?? Kandidater­na på valsedeln ber om väljarnas förtroende. Då måste de själva leva upp till det, uttrycker skribenten.
BILD: STEFAN BENNHAGE Kandidater­na på valsedeln ber om väljarnas förtroende. Då måste de själva leva upp till det, uttrycker skribenten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden