Ttela

Kraftig brand bröt ut i parhus i Sjuntorp

Det brann i ett parhus vid Fiskestomm­en utanför Sjuntorp i Trollhätta­ns kommun på söndagen. Enligt SOS Alarm ska inringaren ha sett eld i huset och sammanlagt sju räddningst­jänstfordo­n kallades till platsen. Väl på plats såg man att det även fanns risk fö

- Richard Lagerström richard.lagerstrom@ttela.se

Larmet kom in till SOS Alarm strax innan klockan tre på söndagseft­ermiddagen.

– Det är ett parhus med flera lägenheter som brinner kraftigt. Vi är på platsen och just nu håller vi på med rökdykarin­satser för att kontroller­a om det är någon i lägenheter­na, sa Ulrik Olsson, vakthavand­e befäl hos räddningst­jänsten inlednigns­vis.

Även ambulans och polis fanns på plats. Enligt polisen fanns det inga uppgifter om personskad­or.

– Just nu är vi på platsen och hjälper räddningst­jänsten i deras släcknings­arbete där vi kan. Efter det kommer vi att göra en brottsplat­sundersökn­ing för att se om det finns något brott bakom händelsen, sa Rickard Lejon, jourhavand­e förundersö­kningsleda­re hos polisen.

Vid klockan 16 höll man fortfarand­e på att släcka branden meddelade räddningst­jänsten.

– Vi har konstatera­t nu att det inte finns någon kvar i byggnaden och håller på att avskärma branden för att hindra den från att spridas till närliggand­e byggnader. Men detta släcknings­arbete kan ta ett tag, vi räknar med att hålla på med detta i drygt tre timmar till, säger Tero Pakki, vakthavand­e befäl hos räddningst­jänsten.

Vid tidningens pressläggn­ing pågick släckninga­rbetet fortfarand­e.

 ?? BILD: LARS CARLSSON ?? En brand bröt ut i ett parhus vid Fiskestomm­en utanför Sjuntorp på söndagen.
BILD: LARS CARLSSON En brand bröt ut i ett parhus vid Fiskestomm­en utanför Sjuntorp på söndagen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden