Ttela

Hjärtklapp­ning och mystiska symptom var klimakteri­et

Camilla Persson trodde hon drabbats av hjärtprobl­em och kippade efter andan. Åsa Melin gick i flera år med mystiska symtom. Det skulle visa sig vara klimakteri­et som förde med sig stora kroppsliga förändring­ar för de båda.

- Emma Johansson emma.johansson@ttela.se

Det var en vanlig dag på jobbet för Trollhätte­bon Camilla Persson, då 50, när hjärtat plötsligt började rusa.

– Jag stod och kippade efter andan och hjärtat slog. Min kollega ringde ambulansen, som misstänkte hjärtinfar­kt.

Camilla togs emot på Näl och fick vänta i flera timmar. Det värsta hade lagt sig, men hjärtmuske­ln kändes fortfarand­e orolig.

– Till slut kom det in en yngre läkare, och jag förklarade vad som hade hänt. Jag funderade på om det på något sätt kunde vara kopplat till klimakteri­et, men jag hade inte läst på. Han frågade ”tror du på det själv?”. Jag blev helt stum. Jag blev inte hjälpt på något sätt.

Väl hemma igen vände sig Camilla till internet.

– Jag var så arg efter besöket på sjukhuset, så jag hade tänkt lägga ut ett inlägg på Facebook. Men först ville jag se om det var någon som var i samma situation. Och då hittade jag gruppen ”Klimakteri­ekärringar”. Jag lade ut det där istället, och fick så mycket respons av kvinnor som kände igen sig. Det var skönt att man inte var ensam.

Nästan en miljon svenska kvinnor går igenom klimakteri­et just nu. Äggstockar­nas hormonprod­uktion, främst östrogen, börjar avta i åldern mellan 45 och 60 år. 75 procent av alla kvinnor drabbas av intensiva svettninga­r, så kallade vallningar. Var tredje kvinna får så svåra besvär att hon behöver hjälp av vården. Samtidigt finns det en okunskap hos många om klimakteri­et, något som fick Åsa Melin att starta en podcast.

– Det var när jag själv, efter ett antal år med mystiska symtom, fick min första vallning som polletten föll ner. Då kände jag ”herregud, det är ju klimakteri­et, jag har ju inte ens fyllt 50, vad är det frågan om?”. Så jag började googla, och då började jag förstå att det här är ett ämne som ingen kan någonting om, ingen är beredd på det och vården kan inte ta hand om de här diffusa symtomen.

Tanken från början var att göra mellan tio och 20 avsnitt för att täcka in alla områden som klimakteri­et berör. Nu, snart fem år efter starten, är podden uppe i över 200 avsnitt.

– Jag tänkte att det kan väl inte vara så himla svårt att reda ut det här. Jag var ganska naiv i det, och jag kunde ju absolut ingenting. Sedan började det att gå upp för mig att varje kvinnas klimakteri­um är unikt, det finns ju fysiologis­ka likheter, men hur vi påverkas av den här hormonomst­ällningen är precis lika olikt som det finns antal kvinnor. Och då väcktes en ny nyfikenhet hos mig, hur skapar vi en balans i den här tiden av livet där vi uppenbarli­gen blir sårbarare, säger Åsa Melin.

För många kvinnor är synen på klimakteri­et starkt förknippad med hormonbeha­ndlingar.

– Jag upplever att det finns en generell hormonräds­la. Det är många som tycker att bara tanken på hormonbeha­ndling är obehaglig. Det finns en cancerskrä­ck och ett påtagligt kunskapsgl­app där, säger Åsa Melin.

Mats Hammar är professor emeritus i obstetrik och gynekologi vid Linköpings universite­t. Han har genomfört

"De flesta hämtade ut sina recept i mindre än ett år. Det tyder på en underbehan­dling av tidig menopaus

Mats Hammar

Professor emeritus i obstetrik och gynekologi

flera studier om kvinnors kunskaper om klimakteri­et.

– Läkemedels­verket har varit väldigt försiktiga tidigare med att rekommende­ra hormoner. Forskninge­n visar på en viss koppling mellan hormonbeha­ndling och ökad risk för bröstcance­r. Men detta gäller inte för kvinnor som går in för tidigt i klimakteri­et, före 45 års ålder.

Normal ålder för att uppnå menopaus, det vill säga att mensen upphör, är vid 51–52 års ålder.

– Kvinnor med tidig menopaus löper mindre risk för bröstcance­r, men ökad risk för benskörhet och hjärt- och kärlsjukdo­m. I vår studie kollade vi alla upphämtade recept på hormoner för kvinnor med tidig menopaus. De rekommende­ras hormoner i upptill tio år, men de flesta hämtade ut sina recept i mindre än ett år. Det tyder på en underbehan­dling av tidig menopaus, och en okunskap hos läkare, barnmorsko­r och kvinnorna själva.

I sitt arbete med podcasten möter Åsa Melin både män och kvinnor som inte vet vad klimakteri­et innebär.

– Jag tror att nästan alla kvinnor, och män för den delen också, är medvetna om att fertilitet­en går ner i slutet av 30-, början av 40-årsåldern. Men att det sedan har någon annan påverkan, och att det är faktiskt är början på en hormonomst­ällning

"Många vågar inte säga hur man har det. Det ska inte benämnas.

Camilla Persson

som leder till klimakteri­et, den kopplingen har många svårt att göra, säger hon.

– Sedan tror jag också att vi är generellt dåliga på att lära oss i skolan om hälsa, fysiologi och biologi. Man får lära sig hur barn blir till och sedan inte så mycket mer. Jag tror även att det är lite obehagligt att prata om. Det handlar om att man blir svagare, och en sårbarhet i att man utsätts för saker man inte kan påverka, fortsätter hon.

Trollhätte­bon Camilla Persson instämmer i att det finns en okunskap om klimakteri­et.

– Man pratar inte om det. Många vågar inte säga hur man har det. Det ska inte benämnas, utan man ska bara gå vidare, säger hon med en suck.

– När man fyller 50 så går det inte ut ett brev eller en länk till din vårdcentra­l om ”det här kan drabba dig eller så här kan det se ut”. Om man jämför med mammografi­n, så går det ut jättemycke­t informatio­n och du blir kallad vartannat år. Men med klimakteri­et, så finns det ingenting sådant. Det är jättedålig­t med informatio­n, säger Camilla Persson.

Något som kan försvåra situatione­n är att klimakteri­et kan sammanfall­a när man fortfarand­e har barn hemma, menar Åsa Melin. Samtidigt är det vanligt att vara på en plats i karriären som kräver mycket ansvar. Tillsamman­s med klimakteri­et kan det leda till mycket stress.

– Den gamla bilden av klimakteri­et är nog synen på kvinnan som förbrukad, gammal och grå. Men jag tror att de kvinnor i dag som är runt 50 inser att vi kanske ska jobba i 20 år till. Och då har vi liksom inte råd med ytterligar­e stress. Då måste vi börja fundera på, hur gör jag så att denna kropp och huvud ska fortsätta vara friska? Hur kan jag på bästa sätt, inte motarbeta, utan jobba med att hormonerna minskar?

Professor Mats Hammar har genomfört forsknings­studier kring ifall fysisk aktivitet kan minska klimakteri­ebesvär.

– Vad vi såg var att kvinnorna halverade sina besvär med hjälp av styrketrän­ing. Många var nöjda och fortsatte träna även efter att studien avslutats. Så är man inte fysiskt aktiv, är det bra att börja med det nu, tre pass i veckan där man blir trött. Det är ingen garanti, men vad vi såg så blir många hjälpta.

Han har även andra tips på livsstilsf­örändringa­r.

– Nikotin ökar benägenhet­en att få vallningar. Så om man är rökare, så ska man självklart lägga ner. Även vin och kaffe kan leda till vallningar. Saker som man kan göra själv är också att varva ner innan man ska sova och ha det svalare i sovrummet. Det finns många skämtteckn­ingar med män som fryser och kvinnor som sover med öppet fönster.

Poddaren Åsa Melin ser positivt på att samhället nu pratar mer om klimakteri­et än tidigare.

– Bilden av klimakteri­et i dag tror jag har blivit väldigt mycket bättre, och inte lika stereotypi­skt. Men många av lyssnarna är väldigt frustrerad­e, man tycker man gör många saker rätt men ändå blir det inte bra. Och sedan finns det också mycket frustratio­n när man inte får hjälp. Det finns tyvärr ett glapp i vården när det gäller det här. Men det viktigaste är att komma ihåg att klimakteri­et är en helt naturlig process som alla kvinnor ska gå igenom, säger hon.

 ?? BILD: JESSICA GOW / TT ?? Åsa Melin hade mystiska symtom i flera år innan polletten trillade ner: ”Herregud det är ju klimakteri­et”.
BILD: JESSICA GOW / TT Åsa Melin hade mystiska symtom i flera år innan polletten trillade ner: ”Herregud det är ju klimakteri­et”.
 ?? BILD: PRIVAT BILD ?? Camilla Persson fick hjärtklapp­ning och fick åka i ambulans till sjukhus.
BILD: PRIVAT BILD Camilla Persson fick hjärtklapp­ning och fick åka i ambulans till sjukhus.
 ?? BILD: PRESSBILD ??
BILD: PRESSBILD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden