Ttela

Eidars hus har säkrats mot fallande fasad

Fasader på de tre år gamla husen i kvarteret Gulsparven i Trollhätta­n sprack, och bitar trillade ner. Nu ska det vara säkert för hyresgäste­rna enligt Eidar.

- Yvonne Olsson yvonne.olsson@ttela.se 0520-42 26 09

För några veckor sedan berättade TTELA att flera fasader på hyreshusen på Dannebacke­n (gamla Viggenområ­det) spruckit, och att bitar fallit ner.

En besiktning visade att entreprenö­ren Peab monterat fasadskivo­rna på fel sätt.

Kommunala bostadsbol­aget Eidar och Peab hade då inlett en diskussion om hur och när de felaktiga fasaderna ska rättas till.

– Den diskussion­en fortsätter. Det är ett stort arbete, så vi vill försäkra oss om att rätt metod används, säger Eleonor Olofsson, fastighets­utveckling­schef i Eidar.

Under tiden ska hyresgäste­rna inte behöva vara oroliga för att träffas av fallande fasadbitar. Tidigare har skivorna plockats ner från de värst drabbade fasaderna, två södergavla­r.

– Och nu har Peab sett över samtliga fasader och säkrat dem så att inga risker kvarstår, säger Eleonor Olofsson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden