Ttela

Hansenplat­sen görs om till direktören­s ära

Nu jobbas det för att Hansenplat­sen ska få sig ett lyft.

- Yvonne Olsson yvonne.olsson@ttela.se 0520-42 26 09

Minnessten­en för Wilhelm Hansen sägs ha stått på flera platser innan den landade vid Åkersbergs­vägen nära Strömkarls­bron. Stenen har stått på höjden ovanför Kyrkbron och innan dess troligen väster om Klaffbron.

Wilhelm Hansen, som levde mellan 1862 och 1929, var ingenjör inom vattenledn­ingsteknik, och projektera­de bland annat vattenoch avloppsled­ningar för flera städer. Han ledde också arbetet med att färdigstäl­la Olidans kraftverk i Trollhätta­n. Han var verkställa­nde direktör i Nya Trollhätte kanalbolag och fick samma position när bolaget förstatlig­ades.

Senare blev han vattenfall­sdirektör och ordförande i Kungliga Vattenfall­sstyrelsen och blev 1926 Vattenfall­s förste generaldir­ektör.

Inte så konstigt att Vattenfall vill vårda Wilhelm Hansens minne, med andra ord.

– Hansenplat­sen har sett lite tråkig ut och förtjänar ett lyft. Nu gjuter vi ett nytt fundament för minnesmärk­et, lägger nya markplatto­r, anlägger nya blomrabatt­er och ljussätter allt med ny belysning, berättar Daniel Forsell, tillförord­nad gruppchef inom Vattenfall Vattenkraf­ts produktion­savdelning.

När arbetet kan vara klart vågar han inte uttala sig om.

 ?? BILD: JONAS MYRHOLM ?? Minnessten­en över Wilhelm Hansen väntar på att resas igen, på ett nytt fundament.
BILD: JONAS MYRHOLM Minnessten­en över Wilhelm Hansen väntar på att resas igen, på ett nytt fundament.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden