Ttela

Tapajos bygglov klart – först i Vårvik

Ett högt punkthus och en lägre avlång huskropp, det innehåller första bygglovet i stadsdelen Vårvik. Men när byggstarte­n går är skrivet i stjärnorna.

- Yvonne Olsson yvonne.olsson@ttela.se 0520-42 26 09

Tapajos är ett fastighets­utveckling­sbolag med säte i Göteborg och med flera bostadspro­jekt på gång runt om i Västra Götaland. Bland annat bygger Tapajos 40-talet lägenheter i kvarteret Katten i Vänersborg.

Bolaget har också fått en markanvisn­ing på Stridsberg­sområdet i Trollhätta­n, i kommande stadsdelen Vårvik. Det är också det första projektet i området som beviljas bygglov.

Bygglov krävs om Tapajos ska få del av det statliga investerin­gsstödet för hyreslägen­heter som plockades bort i år.

– Vi fick direktiv om att ansöka före årsskiftet, och det lutar åt att alla som ansökt – och uppfyller villkoren – kommer att få stödet beviljat. Men det är oklart när, säger Emil Simon, delägare i Tapajos.

Nu spelar det inte så stor roll om beskedet dröjer. Med ett riksdagsva­l i höst, då allt kan ställas på ända, höjda räntor och priser på byggmateri­al ligger de flesta bygg- och bostadsbol­ag lågt just nu. Exempelvis har tidplanen för Vårvik flyttats fram ett halvår i väntan på bättre tider.

– Just nu är det så dyrt att bygga att det nästan inte är värt det. Men när det ljusnar ligger vi i startgropa­rna, säger Emil Simon.

Tapajos har i alla fall fått bygglov för två huskroppar i Vårvik, ett punkthus i tolv våningar och en avlång huskropp i fyra till sex våningar. Här ska 117 lägenheter rymmas. Om upplåtelse­formen blir hyresrätt eller bostadsrät­t, eller en mix, är alltså för tidigt att säga.

Det dominerand­e inslaget i fasaderna blir rött tegel, som anknyter till de gamla Stridsberg & Biörckfabr­ikerna.

Enligt Emil Simon finns såväl miljömässi­g som social hållbarhet med i bostadshus­en.

ILLUSTRATI­ON: ARKITEKTBY­RÅN DESIGN

– Exempelvis ska grannar kunna umgås i stora tvättstugo­r eller i cykelkök, cykelverks­tad med tillgång till vatten och kök.

 ?? ??
 ?? ?? Illustrati­onen är en volymstudi­e, som inte visar exakt hur huskroppar­na kommer att se ut. Det högre huset är i tolv våningar medan den lägre huskroppen kan byggas i fyra till sex våningar.
Illustrati­onen är en volymstudi­e, som inte visar exakt hur huskroppar­na kommer att se ut. Det högre huset är i tolv våningar medan den lägre huskroppen kan byggas i fyra till sex våningar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden