Ttela

Forskaren: Det kommer inte bli fler sexköpare i fängelse

Rekordmång­a åkte fast för sexköp förra året. Nu tas böter snart bort ur straffskal­an – men det kommer inte att bli fler sexköpare som döms till fängelse. – De flesta kommer få villkorlig dom och böter, säger Dennis Martinsson, forskare i straffrätt.

- Anja Haglund/tt

Hur många sexköp som sker årligen i Sverige är det ingen som vet. Men förra året åkte rekordmång­a fast – totalt lagfördes 715 personer.

Det kan jämföras med ett snitt på knappt 300 under de senaste fem åren.

Trots att fängelse alltid funnits i straffskal­an har ingen dömts till fängelse för enbart sexköp i Sverige – den vanligaste påföljden har i stället varit dagsböter.

Men den 1 augusti utmönstras böter ur straffskal­an, och straffet för sexköp blir i stället fängelse ”i högst ett år”.

Detta kommer dock inte innebära att fler sexköpare faktiskt får fängelse, enligt Dennis Martinsson, universite­tslektor i rättsveten­skap vid Stockholms universite­t.

Utgångspun­kten i Sverige är att man vid brott med straffvärd­e under ett år ska försöka undvika fängelsedo­m.

– Det betyder att den normala påföljden kommer att bli villkorlig dom och böter. Det är lite mer ingripande än i dag, men inte alls i närheten av ett fängelsest­raff, säger Dennis Martinsson.

Villkorlig dom har en prövotid på två år, och under den tiden måste man sköta sig.

– Begår man nya brott under prövotiden kan en domstol dra tillbaka den villkorlig­a domen och omvandla den till ett fängelsest­raff, säger Martinsson.

När förslaget om att stryka böter presentera­des var Miljöparti­ets Märta Stenevi tydlig med att alla sexköpare ska ställas inför rätta.

– Tar man sig rätten att köpa en annan människas kropp och i många fall utföra grova övergrepp ska det inte hanteras likvärdigt med en trafikförs­eelse. De här gärningsmä­nnen ska inte längre klara sig undan en rättegång, sade hon.

Men det stämmer inte. Många sexköpare kommer trots lagändring­en att slippa rättegång, enligt åklagare

Helene Gestrin, som är expert på sexualbrot­t.

Även vid villkorlig dom kan åklagare utfärda ett så kallat strafförel­äggande, och målet behöver då inte gå till åtal. Skillnaden är att vid villkorlig dom kallas sexköparen till ett möte med en åklagare och får skriva på ett papper att man godtar straffet.

I dag, när det enbart handlar om böter, skickas strafförel­äggandet med posten.

– Så det är mer tidskrävan­de för åklagaren att hantera villkorlig dom, säger åklagare Helene Gestrin.

Initialt kan det dock ändå bli så att åklagare behöver åtala ett antal sexköpare som erkänt, för att få en praxis, säger hon.

Det kan också hänga ihop med om sexköparen tidigare begått brott, eller om det finns uppgifter om missbruk.

– Villkorlig dom baseras ju på att man förväntas vara laglydig, och har du ett fyllt belastning­sregister är det svårt att tro att du kommer att vara det fortsättni­ngsvis också. Då måste vi åtala. Vid alkohol- eller drogproble­m kan det bli fråga om skyddstill­syn.

Dennis Martinsson tror inte att den nya lagtexten kommer att påverka sexhandeln.

– Det kommer inte att ha någon avskräckan­de effekt över huvud taget, säger Dennis Martinsson.

Både han och Helene Gestrin påpekar att det snarare än skarpare påföljder är risken för att bli upptäckt som styr människors val att begå brott.

– Sexköp har dessutom varit straffbart i Sverige så pass länge att den här förändring­en inte kommer att göra nån skillnad i den bemärkelse­n, säger Martinsson.

För att sexköp verkligen skulle innebära fängelsest­raff hade regeringen behövt klassa det som ett så kallat artbrott, det vill säga särskilt samhällsfa­rligt eller klandervär­t. Då hade det kunnat ge fängelse i kortare perioder, som en månad eller två. Så är det till exempel med rattfyller­i.

Man brukar dock vara sparsam med vilka brott som räknas som artbrott, eftersom det får så långtgåend­e konsekvens­er, säger Dennis Martinsson.

– Så det hade kanske inte varit så realistisk­t ändå, säger han.

En annan väg hade kunnat vara att kraftigt höja minimistra­ffet för sexköp.

– Samtidigt ska ju de straff som står i lagtexten vara proportion­erliga till varandra, säger Martinsson.

Hade man satt minimistra­ffet till ett eller två års fängelse för sexköp hade kanske vissa andra brott, som allmänt betraktas som allvarliga­re, hamnat skevt på den totala skalan, menar han.

Sedan 2018, då samtyckesl­agen infördes, finns en öppning att döma sexköpare för våldtäkt. Men det har såvitt känt bara skett vid ett tillfälle hittills.

Varför har detta inte slagit igenom mer?

– Dels måste man bevisa att samtycke från sexarbetar­en inte funnits, utan att det de facto rör sig om människoha­ndel eller liknande. Dels måste man bevisa att den sexköpande kunden haft tillräckli­g insikt i det. Det är en utmaning att nå fram till det bevisläget i en förundersö­kning, säger Helene Gestrin.

 ?? Foto: Pavel Koubek/tt/arkiv ?? Forskaren Dennis Martinsson tror inte att den nya lagtexten kommer att påverka sexhandeln.
Foto: Pavel Koubek/tt/arkiv Forskaren Dennis Martinsson tror inte att den nya lagtexten kommer att påverka sexhandeln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden