Ttela

Topp för borreliasm­itta under midsommarh­elgen

Antalet fästingbit­na och borreliasm­ittade når en topp i midsommarh­elgen. Ett vaccin är på gång, men tills dess får man skydda sig på andra sätt.

-

Midsommarh­elgen är den period i Sverige då flest blir bitna av fästingar.

– Då är vi ute i skog och mark och plockar blommor till midsommars­tången. Om cirka 14 dagar kommer vi se ett ökat antal insjuknade i borrelia, säger Johan Sanmartin Berglund, professor i hälsoveten­skap vid Blekinge tekniska högskola.

Han leder också den borreliava­ccinstudie som just nu pågår i Sverige.

I dag finns inget vaccin mot borrelia. Det har gjorts flera försök att utveckla ett sådant, men utan större framgång. Ett försvårand­e omständigh­et är att borreliaba­kterien finns i många, olika varianter. Nu finns dock en vaccinkand­idat, VLA15, som visat lovande resultat. Tre doser har hittills visat god effekt mot borrelia.

Det nya vaccinet har utvecklats av Pfizer och det franska vaccinbola­get Valneva. Läkemedels­jätten Pfizer köpte nyligen in sig i Valneva och köpesumman ska gå till fortsatt utveckling av borreliava­ccinet VLA15.

– Vi är i full gång med studien i Sverige och har rekryterat 400 personer till den. Vi börjar testa vaccinet inom kort.

Studien ska vara avslutad i slutet av året.

– Vaccinet verkar fungera på de bakteriest­ammar fästingarn­a bär på. Om vi får ett lyckat resultat i den här fas 3-studien kan vi ansöka om ett godkännand­e 2025. Själva godkännand­et brukar ta runt sex månader.

Tills det finns ett verksamt vaccin mot borrelia rekommende­rar Johan Sanmartin

Berglund att man tar för vana att undersöka kroppen efter att man har varit ute i naturen. Han berättar att 1 av 200 fästingbet­t leder till borrelia.

– Fästingen brukar krypa omkring på kroppen i ungefär en halvtimme innan den bestämmer sig för att bita. Man brukar hinna borsta bort den, säger han.

Har den väl bitit sig fast ska man se till att ta bort den inom 24 timmar.

– Risken att smittas av borrelia sjunker dramatiskt om man tar bort fästingen inom 24 timmar. (TT) etikprofes­sor. Samtliga poliser i yttre tjänst kommer att utrustas med kroppskame­ror under hösten, rapportera­r P1-programmet I lagens namn. Enligt polisen kan dessa kameror bidra till att minska hot och våld mot poliser, men Wigorts Yngvesson varnar för att de kan få motsatt effekt. (TT)

"Den största risken är att kroppskame­ror kan provocera fram mer våld. Susanne Wigorts Yngvesson,

 ?? Foto: Tt/arkiv ?? Hudrodnad är ett vanligt symtom på borrelia.
Foto: Tt/arkiv Hudrodnad är ett vanligt symtom på borrelia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden