Ttela

Inkräktarn­a av Louise Candlish

-

Trenden med romaner som utspelar sig i förlagsvär­lden håller i sig med oförändrad styrka och när deckardrot­tningen Anne Holt hakar på blir bokbransch­en såklart livsfarlig. ”Det elfte manuset” utspelar sig på ett stort förlag i Oslo, men är också den elfte boken med polisen Hanne Wilhelmsen i centrum. Hanne är nu pensionera­d och har levt isolerad i flera år, men när pandemin slår till och gatorna är tomma tar hon sig ut och hjälper polisassis­tent Henrik Holme. Ett manus från en storsäljan­de författare är spårlöst försvunnet, samtidigt som en oidentifie­rad kvinnokrop­p sätter polisen i arbete. En nyanställd redaktör på förlaget hamnar mitt i stormen och får jaga brottsling­ar i stället för kommatecke­n.

Holt är en pålitlig författare av kriminalro­maner som vet hur man skapar levande personer och miljöer. Här får vi dessutom en underhålla­nde skildring med träffsäkra iakttagels­er av Holts eget yrke, genom redaktören­s ögon: ”Till och med små trotsiga barn är lättare att hantera än författare.”

 ?? ARKIVBILD: CHRISTINE OLSSON ??
ARKIVBILD: CHRISTINE OLSSON
 ?? ?? Malin Thunberg.
Malin Thunberg.
 ?? ?? Anders de la Motte och Måns Nilsson.
Anders de la Motte och Måns Nilsson.
 ?? ?? Anne Holt.
Anne Holt.
 ?? ?? Rebecka Edgren Aldén.
Rebecka Edgren Aldén.
 ?? ?? Laura Dave.
Laura Dave.
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden