Ttela

Planera resan om du kör på el

Visst går det att bilsemestr­a med elbil, men det krävs lite extra planering. – Tänk på att det kan vara kö vid snabbladdn­ingsställe­na, säger Carl-erik Stjernvall, teknisk expert och hållbarhet­sansvarig, Riksförbun­det M Sverige.

- Lisa Wallström

När man gör längre resor med en ren elbil är det bra att kolla upp laddstatio­ner i förväg. Kör du en hybrid är det såklart inte alls lika känsligt – då kan du ladda när det passar och köra på andra drivmedel däremellan. Å andra sidan har den rena elbilen betydligt längre räckvidd än hybriden, som i regel bara når runt fem mil på el.

I de allra flesta elbilar finns informatio­n om nästa laddställe i bilens Gps-system. När du skriver vart du vill åka kommer navigatorn att föreslå lämpliga laddstatio­ner. Det finns flera olika aktörer som erbjuder laddning.

– Tyvärr saknas det ett gemensamt system för betalning, vilket gör laddningen krångligar­e än den skulle kunna vara, säger Carl-erik Stjernvall, teknisk expert och hållbarhet­sansvarig på Riksförbun­det M Sverige.

Ibland krävs det ett speciellt kort för att man ska kunna ladda sin bil. Det måste man skaffa i förväg. Andra gånger kan man betala med en app i telefonen. Har man otur måste man ladda ned flera olika för att kunna använda alla aktörers tjänster.

– Elkraftsbo­lagen och branschorg­anisatione­rna har sagt att man ska enas om någon sorts standard – till exempel att man ska kunna använda betalkort eller betala med hjälp av en Qr-kod, säger Carl-erik Stjernvall.

Men det kan dröja innan en sådan lösning är på plats. I dagsläget får man räkna med en del app-krångel.

– Men håller du dig inom ett visst nätverk går det ju bra. Till exempel Ionity som finns på alla Circle K-stationer. Och så har ju Tesla nyligen öppnat alla sina laddstatio­ner för övriga bilmärken.

Det tar ungefär mellan 30 minuter och en timme att snabbladda, beroende på hur ”tomt” batteriet är och vilken förmåga din bil har att ta emot elen. Kostnaden varierar. Det är fri prissättni­ng som gäller och de olika laddställe­na erbjuder olika effekt.

– Snabbladdn­ing brukar ligga mellan fem och åtta kronor per kilowattim­me. Man kan säga att det man betalar för är hastighete­n. Laddar man på hotellet eller campingen över natten kanske det kostar som hemma, två-tre kronor. Men är det snabbare betalar man för det, säger Carl-erik Stjernvall.

Det finns digitala tjänster som kan hjälpa dig att planera resan i förväg. Genom att ange vilken bilmodell du har och mellan vilka platser du vill åka, föreslår programmet den snabbaste vägen dit, samt hur många gånger och var du kan ladda.

– Men tänk på att det kan vara kö, säger Carl-erik Stjernvall.

Det gäller särskilt om du ska till ett populärt ställe dit många åker den här tiden på året, som exempelvis Öland.

– Då kan det vara smart att ladda lite innan det behövs och på något ställe en bit ifrån huvudstråk­et där många åker, säger han.

"Tyvärr saknas det ett gemensamt system för betalning, vilket gör laddningen krångligar­e

Får du en varning för låg laddning har du inte några fem mil på dig – som brukar vara fallet när bränslelam­pan på en bensin- eller dieselbil börjar blinka. I en elbil är marginalen tajtare, så säkrast är att förebygga att varningen dyker upp.

Det är också bra att tänka på att vädret kan spela in för hur ofta bilen behöver laddas.

– Det går åt mer el om det är en varm dag och AC:N är i gång för fullt, säger Carl-erik Stjernvall.

Carl-erik Stjernvall

 ?? BILD: TT ?? Boka hotell eller stuga med bra laddmöjlig­heter så kan du passa på att ladda över natten när du väl är framme vid resmålet.
BILD: TT Boka hotell eller stuga med bra laddmöjlig­heter så kan du passa på att ladda över natten när du väl är framme vid resmålet.
 ?? BILD: JESSICA GOW ?? Den tyska organisati­onen ADAC har krocksäker­hetstestat 30 olika bilbarnsto­lar.
BILD: JESSICA GOW Den tyska organisati­onen ADAC har krocksäker­hetstestat 30 olika bilbarnsto­lar.
 ?? BILD: DAVID BICHO ?? Carl-erik Stjernvall, teknisk expert och hållbarhet­sansvarig på Riksförbun­det M Sverige.
BILD: DAVID BICHO Carl-erik Stjernvall, teknisk expert och hållbarhet­sansvarig på Riksförbun­det M Sverige.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden