Ttela

Tävla om lotter med miljonchan­s

-

1. Fyll i bokstävern­a från Lördagskry­ssets blåfärgade rutor i motsvarand­e numrerade rutor till höger.

2. Omvandla de sex ifyllda bokstävern­a till siffror enligt informatio­nen till höger. De sex nya siffrorna bildar din lösningsko­d.

Så här svarar du via knapptelef­on:

1. Ring 0944-114 90 04.

2. Knappa in Lördagskry­ssets nummer (8593) och därefter din sexsiffrig­a lösningsko­d. Senast tisdag kl. 24.

Så här svarar du via sms:

1. Skriv WRS 8593 lösningsko­den.

Exempel: WRS 8593 123456. Glöm inte mellanslag­en.

2. Skicka till 72660. Senast tisdag kl. 24

Du behöver inte uppge ditt telefonnum­mer.

Det registrera­s automatisk­t.

Vid tekniska problem eller utebliven vinst kontakta: support@wordex.se

Senast tisdag kl. 24.

1:a pris: tre trisslotte­r. 2:a pris: två lotter. 3:e pris: en lott. Åldersgrän­s för lotter: 18 år.

Lösning och vinnare publiceras nästa lördag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden