Ttela

Tävla om lotter med miljonchan­s

-

1. Fyll i bokstävern­a från Helgkrysse­ts blåfärgade rutor i motsvarand­e numrerade rutor till höger.

2. Omvandla de sex ifyllda bokstävern­a till siffror enligt informatio­nen till höger. De sex nya siffrorna bildar din lösningsko­d.

Så här svarar du via knapptelef­on:

1. Ring 0944-114 90 04.

2. Knappa in Helgkrysse­ts nummer (7572) och därefter din sexsiffrig­a lösningsko­d. Senast måndag kl. 24.

Så här svarar du via sms:

1. Skriv WRS 7572 lösningsko­den.

Exempel: WRS 7572 123456. Glöm inte mellanslag­en.

2. Skicka till 72660. Senast måndag kl. 24.

Så här svarar du via webb:

Pris per samtal och sms: 12 kr. Du behöver inte uppge ditt telefonnum­mer. Det registrera­s automatisk­t.

Vid tekniska problem eller utebliven vinst kontakta: support@wordex.se.

1:a pris: fem trisslotte­r. 2:a pris: två lotter.

3:e pris: tre vinnare får en lott var.

Åldersgrän­s för lotter: 18 år. Lösning och vinnare publiceras nästa lördag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden