Ttela

I glömskan (R)

-

18.00 Rapport 18.15 Lokala nyheter 18.19 Sportnytt 18.24 Kulturnyhe­terna 18.30 Fråga doktorn 8.00 La tormenta sueca (R) 8.15 Kortfilmsk­lubben – engelska (R) 8.27 Luuserit (R) 8.43 Min berättelse på samiska (R) 8.53 Djupdyk (R) 9.00 Forum 16.00 Rapport 16.05 Forum 16.15 Agenda (R) 17.00 Gudstjänst (R) 17.30 Nyhetsteck­en 17.40 Uutiset 17.50 Oddasat 17.55 Anslagstav­lan 18.00 Möte med (Finska) 18.20 Barbis mat och träning

Svensk hälsoserie på romani från 2022. 18.30 Spektakulä­ra

broar (R)

Tysk dokumentär från 2021.

19.25 Världens historia

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden