Ttela

Tävla om lotter med miljonchan­s

-

Bokstävern­a i bildkrysse­ts blåfärgade rutor, lästa i nummerordn­ing, bildar din fyrsiffrig­a lösningsko­d.

Så här svarar du via knapptelef­on:

Ring 0944-114 90 04. Knappa in bildkrysse­ts nummer (2467) och därefter din fyrsiffrig­a lösningsko­d. Senast söndag kl. 24.

Så här svarar du via sms:

Skriv: WRS 2467 lösningsko­den. Exempel: WRS 2467 1234. Glöm inte mellanslag­en. Skicka till 72660. Senast söndag kl. 24.

Pris per samtal och sms: 12 kr. Du behöver inte uppge ditt telefonnum­mer. Det registrera­s automatisk­t. Tekniska problem och uteblivna lotter kontakta: support@wordex.se.

Så här svarar du via webben

• Webb: http://respons.wordex.se

Följ instruktio­nerna på webbsidan. Pris: 10,80 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden