Ttela

Sxchiack IIIIIIIY 8-+-tr-+k+0 7pz -+-+ptr-0 6-+-pz -+-+0 5+P+P+P+-0 4-+p+-wq-tr0 3ZP-+-+-+P0 2-wq-+-+-zp0 1+-+-TR-+K0 xabcdefghy

- Med Axel Smith

Luke Mcshane – Branko Damljanovi­c Vit drar och mattar

På sin tid ansågs norrmannen Simen Agdestein som världens främste amatör. Idag nämner många engelsmann­en Luke Mcshane. Han arbetar som obligation­shandlare i London och har som bäst varit rankad på 30:e plats i världen.

Gränsen mellan amatör och proffs är emellertid inte lika tydlig i schack som i golf eller i den amerikansk­a collegeidr­otten, där amatörer inte får ta emot prispengar. Mcshane har haft perioder där han jobbat lite för att koncentrer­a sig på schacket. Under LAGEM i Göteborg 2005 räddade han 22 för det engelska laget mot Serbien och Montenegro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden