Ttela

Kommunalrå­det åkte ut i kylan men förblev lojal

- Karl af Geijerstam kag@bohuslanin­gen.se 0522-992 03

Trots att Marie Dahlin fick avgå som kommunalrå­d, lämnade hon aldrig Socialdemo­kraterna. Den sortens partilojal­itet är inte vanlig idag.

När Elvis Presley dog hade New Musical Express en bild på framsidan från Elvis ungdom med rubriken: ”Remember him this way”. (Kom ihåg honom så här.) Samma känsla får man när man ser det gamla fotot i TTELA:S arkiv på en ung Marie Dahlin där hon knyter näven för politisk kamp. I förra veckan avled hon vid 59 års ålder.

Kondoleans­erna har strömmat in på Marie Dahlins sida på Facebook. Hon hade 1800 vänner på Facebook, vilket säger något om det stora nätverk hon hade efter 30 år i politiken. Men det är skillnad på vänner och partikamra­ter. Det blev tydligt under hösten 2018.

Då valde flera politiker att prata öppet om Marie Dahlins språkbruk under möten. I TTELA kunde man läsa omdömen som ”gränslöst” och ”ett arbetsmilj­öproblem”. Hon förnekade både då och i senare intervjuer för TTELA att hon avsåg att skada någon, eller uttrycka sig rasistiskt. Men när det blev tydligt att Arbetareko­mmunen hade förlorat förtroende för henne, valde hon att avgå.

Så är det i politiken, man har hundra procents förtroende tills man inte har det längre. Efter decenniers trogen tjänst för partiet, vilket kröntes med att bli Vänersborg­s första kvinnliga kommunalrå­d, åkte hon ut i kylan. Denna affär har präglat hennes eftermäle.

Trots denna motgång valde hon inte att lämna politiken eller Socialdemo­kraterna. I denna tid då partier byter kandidater med varandra och rekryterar kändisar på löpande band, var Marie Dahlin något gammaldags. Hon var alltid obrottslig­t lojal mot arbetarrör­elsen och det parti som han hade verkat i sedan tonåren. I Mellerud fick hon uppdrag i styrelsen och även ett nämndemann­auppdrag.

I augusti

2022 skedde emellertid något slags försoning mellan Marie

Dahlin och

Socialdemo­kraterna i Vänersborg. Då fick hon partiets förtjänstt­ecken, Tage Erlanders hedersmeda­lj. Det var inte Melleruds partifören­ing som delade ut medaljen, utan den som överräckte medaljen var Vänersborg­s ordförande Joakim Sjöling.

Hennes engagemang beskrev hon så här: ”Det handlar om att handla på Coop, tanka på OK, dö i Fonus och sova på vänster sida.” Man kan undra om dagens unga lockas av detta, så som Marie Dahlin lockades i sin ungdom?

 ?? BILD: BERNE STRÖMBERG ?? Har kämpat sin sista kamp. Marie Dahlin år 1991.
BILD: BERNE STRÖMBERG Har kämpat sin sista kamp. Marie Dahlin år 1991.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden