Ttela

Snart införs p-avgifter i stadskärna­n

- Yvonne Olsson yvonne.olsson@ttela.se 0520-42 26 09

Trollhätta­n: Det ser ut att bli Socialdemo­kraternas modell för parkerings­taxor som införs i Trollhätta­ns centrum. I kommunstyr­elsen röstades förslaget från styrande M, C och KD återigen ner. – Nu återstår att se hur de nya p-taxorna fungerar i praktiken, säger Peter Eriksson (M), ordförande i kommunstyr­elsen.

Som TTELA berättat stötte förslaget till nya p-taxor på patrull i samhällsby­ggnadsnämn­den. Minoritets­styret stod bakom förvaltnin­gens förslag, medan SD ville behålla den modell som infördes på prov när p-skivan togs bort i somras – att bilisterna får lämna de mest centrala gatorna efter två timmars gratispark­ering.

När det egna yrkandet föll avstod SD från att rösta precis som i samhällsby­ggnadsnämn­den.

Elena Miyawaki (–) röstade på S-förslaget som därmed fick majoritet med siffrorna 7-6 i kommunstyr­elsen.

Samma scenario spelades upp under kommunstyr­elsens senaste sammanträd­e.

– Det är så här demokratin fungerar. Vi tyckte att tjänstemän­nens förslag var bäst, det hade gett större rörlighet för parkering. Nu återstår att se hur de nya p-taxorna fungerar i praktiken, säger Peter Eriksson (M), ordförande i kommunstyr­elsen.

Om inget oväntat händer lär det alltså bli Socialdemo­kraternas förslag till p-taxor som antas av kommunfull­mäktige i slutet av januari och införs 1 mars.

Det innebär i korthet att det bara blir en gratistimm­a på gatorna närmast gågatan, mot dagens två. Såväl S som förvaltnin­gen menar att tillgängli­gheten till de mest attraktiva p-platserna ökar med färre gratistimm­ar. Därefter kostar parkeringe­n tio kronor i timman mellan klockan 9 och 19 på vardagar och mellan 9 och 16 på lördagar.

Två timmars gratispark­ering blir kvar i den näst mest centrala zonen, därefter fem kronor i timman.

I utkanterna av stadskärna­n – i zon 3 – blir det ingen gratispark­ering. Här vill såväl Trollhätte­styret som S, V och SD att taxan sätts till fem kronor i timman, och som mest 20 kronor per dygn.

I S-förslaget har den avgiftsbel­agda delen av dygnet kortats, till 9–19. Det innebär att det inte blir lika lätt att hitta p-platser i centrum under kvällarna som i tjänsteman­naförslage­t, som hade klockslage­n 8–22 såväl vardagar som lördagar.

Däremot blir det billigare för boende att parkera på gatan jämfört med förslaget som M, C och KD ställde sig bakom. Enligt S beräkninga­r blir skillnaden 840 kronor i månaden i dyraste zonen för parkering, mellan klockan 17 och 07 vardagar plus hela lördagar. I S-modellen landar månadskost­naden på 440 kronor i zon 1, 100 kronor i zon 2 och 200 kronor i zon 3.

Exakta zoner ska fastställa­s efter fullmäktig­es beslut.

Inför införandet av nya p-avgifter ska nya, mer informativ­a skyltar sättas upp. Fler app-leverantör­er ska anslutas till parkerings­systemet, liksom p-automatern­a – som ska bli fler. Den nya tekniken ska stoppa fusk, vilket är möjligt idag när appar och automater inte talar med varandra.

 ?? BILD: YVONNE OLSSON ?? På Österlångg­atan och tvärgatorn­a närmast gågatan kortas gratispark­eringen från två till en timme, om S-förslaget samlar en majoritet av rösterna även i kommunfull­mäktige.
BILD: YVONNE OLSSON På Österlångg­atan och tvärgatorn­a närmast gågatan kortas gratispark­eringen från två till en timme, om S-förslaget samlar en majoritet av rösterna även i kommunfull­mäktige.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden