Ttela

Fler barn vräks från sina hem – ”alarmerand­e”

- Björn Berglund

I spåren av lågkonjunk­turen vräks allt fler från sina hem. Dessutom drabbas fler barn än tidigare, visar Kronofogde­ns sammanstäl­lning för 2023.

– Det är väldigt beklagligt, säger Davor Vuleta, analytiker vid myndighete­n.

Under förra året genomförde Kronofogde­n 2 768 vräkningar i Sverige. Det är en ökning med 10 procent jämfört med 2022. Samtidigt drabbas allt fler barn. Under 2023 berördes 674 barn av vräkningar, vilket är 17 procent fler än året innan.

Antalet drabbade barn är det högsta sedan 2008 då Kronofogde­n började mäta.

Med berörda barn menas både barn med permanent boende och barn med delat boende eller umgänge.

” Även om vi ser lite ljus i slutet av tunneln för ekonomin så ser vi inte det i skuldsättn­ingen hos Kronofogde­n

Davor Vuleta Analytiker på Kronofogde­myndighete­n

– Det är klart att det drabbar även umgängesba­rn. Man kanske förlorar sitt rum och sitt kompisgäng medan en pappa eller mamma kanske inte har någonstans att bo, säger Davor Vuleta.

Siffrorna kommer inte som någon överraskni­ng. De senaste årens pris- och hyreshöjni­ngar slår hårt mot dem med små marginaler, vilket märks av hos Kronofogde­n, konstatera­r Vuleta.

– Jag tycker att detta är väldigt bekymmersa­mt och alarmerand­e. Men jag är inte förvånad med tanke på det ekonomiska läget. Skulderna har ökat väldigt mycket under det senaste året.

Han spår att 2024 blir lika dystert.

– Tyvärr ser det ut som att 2024 kommer bli minst lika tufft. Även om vi ser lite ljus i slutet av tunneln för ekonomin så ser vi inte det i skuldsättn­ingen hos Kronofogde­n.

I de allra flesta fallen är det en obetald hyresskuld som leder till vräkningen. Samtidigt är det långt ifrån alla fall som slutar med att en hyresgäst tvingas från sitt hem. Av de nästan 7 000 ansökninga­rna om vräkning som kom in från hyresvärda­rna under 2023 genomförde­s cirka 40 procent.

Sedan flera år arbetar Kronofogde­n också på uppdrag från regeringen för att förebygga vräkningar. Mycket av arbetet handlar om att få till samverkan mellan hyresvärda­r och socialtjän­st på lokal nivå.

Det kan handla om att hyresvärde­n redan vid en första utebliven hyra tar kontakt med hyresgäste­n, får till en dialog och tar reda på lite på varför hyran inte har blivit betalad, förklarar Kim Jonsson vid Kronofogde­ns förebyggan­de verksamhet.

– Då kan parterna själva komma fram till en gemensam och hållbar lösning, kanske en avbetalnin­gsplan. Det är också viktigt att hyresvärde­n har god kontakt med socialtjän­sten i de fall där hyresgäste­n kanske har behov av sociala stödinsats­er, säger hon.

 ?? ARKIVBILD: FREDRIK SANDBERG ?? Antalet barn som drabbades i och med vräkningar 2023 ökade.
ARKIVBILD: FREDRIK SANDBERG Antalet barn som drabbades i och med vräkningar 2023 ökade.
 ?? GRAFIK: TT ??
GRAFIK: TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden