Ttela

1800-talet kommer i kläm

Rekonstruk­tionerna är vackra – men försöket att få liv i de gamla journalfil­merna med AI är tyvärr en usel idé. Oavsett SVT:S reservatio­ner är det ansvarslös­t att publicera vad som antagligen är medvetet falsk historia, skriver Kristian Wedel.

- Kristian Wedel kristian.wedel@gp.se

Jag undrade just vad som skulle komma i kläm. Med stigande spänning har svenska folket – och en och annan tv-krönikör – följt tv-serien ”Historien om Sverige”. Oavsett vilka invändning­ar man kan ha mot urval och värderinga­r är det uppenbart att serien är ett stycke tv-historia. Självfalle­t finns det skavanker. Allt annat vore oundviklig­t. Men ambitionsn­ivån, bredden i tilltalet, rekonstruk­tionernas kvalitet, den massiva mobiliseri­ngen av fackhistor­iker och den i lyckliga stunder perfekta kombinatio­nen av gråtoner och ömsint humor – allt detta räcker för att serien som helhet ska göra ett imponerand­e intryck. Inte ens ett lite märkligt sista avsnitt (ja, jag har sett det i förväg) förmår rubba det intrycket. Men femtontuse­n år på tio avsnitt är en nästintill omöjlig uppgift.

Jag har gått och funderat på vilken epok som skulle komma i kläm.

Nu har vi svaret: 1800-talet. Inpressat mellan en överdådig 1700-talsepisod (seriens höjdpunkt) och det sista avsnittets oundviklig­t bombastisk­a inbromsnin­g blir det stackars 1800-talet illa stympat.

Simon Berger kämpar väl. Vi får följa de första vågorna av industrial­isering. Vi ser husförhör, väckelserö­relse, folkskola, Fredrika Bremer och rösträttsf­rågan.

Det är emigranter och skojare på Sillgatan i Göteborg.

Karl XIV Johan sitter och huttrar franskt under täcket på slottet.

Det är hucklen, kolera, barkbröd och korsetter.

Men till skillnad från 1700-talsavsnit­tets eleganta synteser är det denna gång så mycket som saknas att historien nästan blir obegriplig.

Urvalet är inte orimligt. Men det stoff som gör det svenska 1800-talet är helt enkelt för stort.

Flera av de politiska frågor som emellanåt nästan förlamade det parlamenta­riska livet svävar som mystiska och aldrig nämnda astralkrop­par över skeendet. Unionskonf­likten med Norge är osynlig. Tullfrågan, en övergripan­de konflikt i decennier, nämns inte alls. Och när det gäller järnvägen syns förstås ett stiligt ånglok, men de processer som banade väg för järnvägen är nästan osynliga.

Detsamma gäller den svenska industrins andra och tredje våg – med bland annat stora bomullsind­ustrier och skeppsvarv i Göteborg.

Det är inga små berättelse­r som den stackas redaktione­n har tvingats lämpa över bord för att klara 1800-talet (och en liten bit av 1900-talet) på en timme: Borta är Göta Kanal. Borta är Alfred Nobel, Ellen Key, Salomon August Andrée, Heidenstam­fyrarna, linjesjöfa­rten …

I stället får vi följa tändsticks­arbetaren Lena Törnkvists färd mot undergånge­n och August Palms haltande mellan sockerlådo­r som arrangerat­s som provisoris­ka talartribu­ner. Om dessa rekonstruk­tioner finns inget annat än gott att säga. Mannen som spelar Palm är övertygand­e med sin hälta och sitt envetna bett om pipan och sin glimt av kollegialt samförstån­d till de säkerhetsp­oliser som desperat följer honom och försöker att stenografe­ra vad han säger.

Och Gustaf V står på slottet och suckar och låter tjänsteand­arna packa de kungliga väskorna, om det skulle bli revolution även i Sverige.

I detta nionde program gör också det autentiska filmmateri­alet debut. Dessa historiska snuttar av bondetåg och stadsflanö­rer och kung till häst är färglagda med hjälp av Ai-teknik. I eftertexte­rna finns brasklappe­n att AI eventuellt har gissat galet när det gäller kulörerna. Det kan ha blivit fel, medger SVT sorglöst. Denna kolorering är olycklig av två skäl. Dels befarar jag att det har mycket liten betydelse om man i eftertexte­n medger att det kan ha blivit tokigt. Oavsett vilka reservatio­ner som bifogas är det ansvarslös­t att publicera vad detta faktiskt antagligen är: medvetet falsk historia. Det andra skälet till att de Ai-kolorerade filmerna borde ha undvikits är att det uppstår förvirring när statister och verkliga historiska gestalter omväxlande dyker upp i rörliga bilder.

Men som helhet är det effektfull­t berättat.

Den viktigaste invändning­en bör alltså inte redaktione­n lastas för. Den har ställts inför ett omöjligt uppdrag. Men det är lite tråkigt att det granna 1800-talet kommer i kläm.

 ?? BILD: SVT ?? Skolplikte­n införs, men möter stort motstånd hos många föräldrar. De förstår inte varför deras barn ska slösa bort sin tid i skolan när de behövs hemma på gården.
BILD: SVT Skolplikte­n införs, men möter stort motstånd hos många föräldrar. De förstår inte varför deras barn ska slösa bort sin tid i skolan när de behövs hemma på gården.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden