VÄL­JER ANIMAL PLA­NET

TV Tidningen - - JAN- OLOV ANDERSSON -

NAMN: So­fia Rågenklint. ÅL­DER: 43 år. FA­MILJ: Sär­bon Jo­nas och sö­ner­na Tim, 12, & Alex, 10. BOR: Ham­mar­by sjö­stad i Stock­holm. BAK­GRUND: Upp­vux­en i Äp­pel­bo i Dalarna. Kom trea i Frö­ken Sve­ri­ge 1999. Va­rit pro­gram­le­da­re för bland an­nat ”Jakt och fis­ke” och ”Djur­hjäl­pen”. AK­TU­ELL: Med ny sä­song av ”Djursjukhuset”. SER PÅ TV: ”Mest se­ri­er. Just nu kol­lar jag på 'Bil­li­ons'. Se­dan blir det myc­ket Animal pla­net.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.