Fa­h­ren­heit 451

TV Tidningen - - HÖJDARE PÅ WEBBEN -

HBO Nor­dic

Ny film­ver­sion av Ray Brad­bu­rys klas­sis­ka ro­man från 1953. I ett fram­ti­da sam­häl­le är lit­te­ra­tur för­bju­den och al­la böc­ker bränns upp av en spe­ci­ell brand­kår. En av brand­män­nen, Guy Mon­tag ( Mi­chael B Jor­dan), bör­jar ifrå­ga­sät­ta sitt upp­drag.

PRE­MIÄR SÖN­DAG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.