CB Strike

TV Tidningen - - HÖJDARE PÅ WEBBEN -

HBO Nor­dic

Den brit­tis­ka kri­mi­nal­se­ri­en i sju de­lar ba­se­ras på tre dec­ka­re skriv­na av ”Har­ry Pot­ter”-för­fat­ta­ren JK Row­ling, un­der pseu­do­ny­men Ro­bert Gal­braith: ”Kar­riär i onds­ka”, ”Sil­kes­mas­ken” och ”Gö­kens rop”. Cor­mo­ran Strike ( Tom Bur­ke) är en krigs­ve­te­ran som job­bar som pri­vat­de­tek­tiv i Lon­don. Han är stu­kad bå­de psy­kiskt och fy­siskt, men med sin mi­li­tä­ra er­fa­ren­het lyc­kas han lö­sa kom­pli­ce­ra­de fall. Till­sam­mans med sin as­si­stent Ro­bin El­lacott ( Hol­li­day Graing­er) sätts han på ut­red­ning­en av ett mys­tiskt döds­fall. I öv­ri­ga rol­ler syns bland and­ra Kil­li­an Scott och Tim McIn­ner­ny. He­la mi­ni­se­ri­en finns att ström­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.