Esport-tv

TV Tidningen - - HÖJDARE PÅ WEBBEN -

Vi­a­free

Är du in­tres­se­rad av da­tor­spel? E-sports­ma­ga­si­net tar upp de störs­ta snacki­sar­na in­om spel­värl­den. Emil ”He­a­toN” Chri­s­ten­sen, som be­trak­tas som en av de bäs­ta Coun­ter strike-spe­lar­na ge­nom ti­der­na och har vun­nit åt­ta VM-guld, le­der pro­gram­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.