Mor­den i Sand­hamn

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

21.00

Vi föl­jer kri­mi­nal­in­spek­tör Tho­mas Andre­as­son och Mia Holm­gren från Nac­ka­po­li­sen som lö­ser mord i skär­går­den. Po­li­sen får in en an­mä­lan om hust­ru­miss­han­del och Mia träf­far Min­na som bli­vit svårt miss­hand­lad. Mia ber hen­ne att vitt­na och lo­var hen­ne skyd­dat bo­en­de i skär­går­den.

Han­na Al­ström spe­lar Min­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.