Syst­rar med modekoll

Vi­ta & Wan­da

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

23.00

Vi­ta och Wan­da Masha­di är tvil­ling­syst­rar som job­bar ihop i mo­debran­schen. Dess­utom bor de ihop och är så taj­ta som tvil­ling­syst­rar nå­gon­sin kan va­ra. 25-åring­ar­nas liv be­står av jobb, fest, mo­de och re­sor. I förs­ta av­snit­tet re­ser Vi­ta till Iran för att fixa nä­san och Wan­da be­rät­tar för en vän om mobb­ning.

PRE­MIÄR Vi­ta och Wan­da Masha­di är taj­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.