Ingros­so la­gar pas­ta

Sve­ri­ges yngs­te mäs­terkock

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

20.00 Ben­ja­min Ingros­so gäs­tar de unga i kö­ket för att la­ga ita­li­ensk pas­ta.

I vec­kans av­snitt av ”Sve­ri­ges yngs­te mäs­terkock” gäs­tas de unga koc­kar­na av årets Mel­lo­vin­na­re Ben­ja­min Ingros­so som vi­sar hur man la­gar ita­li­ensk pas­ta. Dess­utom de­las grup­pen in i två lag – tje­jer­na mot kil­lar­na – när ett helt gäng sol­da­ter ska ut­fodras. Det blir en hek­tisk dag med mat­lag­ning ut­om­hus.

Näs­ta vec­ka in­leds se­mi­fi­na­len med den svåraste ut­ma­ning­en hit­tills och se­dan är det ba­ra fi­na­len kvar. Snart får vi ve­ta vem som blir ko­rad till Sve­ri­ges yngs­ta mäs­terkock.

Ben­ja­min Ingros­so.

EN UT­MA­NING? Ju­ryn med Da­ny­el Cou­et, Ti­na Nord­ström och Paul Svens­son be­dö­mer småkoc­kar­nas pas­ta­pre­sta­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.