Trans­for­mers

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

22.00

En spek­ta­ku­lär ac­tion­film med fan­tas­tis­ka ef­fek­ter. Mi­chael Bays (”Ar­ma­ged­don”) på­kos­ta­de histo­ria hand­lar om ro­bo­tar som kan för­vand­la sig till for­don, flyg­plan el­ler and­ra tek­nis­ka fö­re­mål. Som­li­ga är go­da, and­ra är on­da. In­di­a­na Jo­ne­soch ”Borg”-stjär­nan Shia LaBe­ouf spe­lar ton­års­grab­ben vars nya bil gör att han dras in i den­na kamp. Har fått fy­ra tja­ti­ga och säm­re upp­föl­ja­re. (2007)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.