Sum­mer catch

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

21.00

En ro­man­tisk ko­me­di om två ung­do­mar och de­ras ro­mans. Den fat­ti­ge men am­bi­tiö­se ton­årspoj­ken ( Fred­die Prin­ze Jr) blir kär i den ri­ka flic­kan ( Jes­si­ca Bi­el), sam­ti­digt som han får chan­sen att vi­sa sin ba­se­boll­ta­lang un­der ett som­mar­lä­ger på Cape Cod. Har han själv­för­tro­en­de nog att över­vin­na al­la pro­blem? Gul­ligt men för­ut­säg­bart. (2001)

Kom­pli­ce­rad som­mar­kär­lek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.