En­sam är pest

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

10.55

En skru­vad ko­me­di där Ste­ve Mar­tin spe­lar Lar­ry, som är gra­tu­la­tions­korts-för­fat­ta­re. Han har otur i kär­lek och skri­ver de­spe­rat en bok med ti­teln ”A guy for the lo­ne­ly guy”, vil­ket för­änd­rar hans liv. Men många nya tu­rer vän­tar. Med Char­les Gro­din, Ju­dith Ivey, Ste­ve Law­rence och Joyce Brot­hers, som spe­lar sig själv, psy­ko­log och tv-pro­fil. (The lo­ne­ly guy, 1984)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.