Jag är med barn

TV Tidningen - - FILMKANALER -

20.00

Un­der­hål­lan­de av Las­se Hall­ström. Mag­nus Hä­ren­stam (1941–2015) spe­lar copy­wri­tern vars liv vänds upp och ned när gym­nas­tik­lä­ra­rin­nan ( An­ki Lidén) han är för­äls­kad i blir gra­vid. Ro­ligt och träff­sä­kert om mäns blan­da­de käns­lor in­för de sto­ra för­änd­ring­ar för­äld­ra­ska­pet in­ne­bär. (1979)

Las­se Hall­ströms ko­me­di är träff­sä­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.