Pa­ral­lel­la histo­ri­er möts till slut

Så länge hjär­tat kan slå

TV Tidningen - - FILMKANALER -

19.00

Ett franskt dra­ma som är två histo­ri­er som så små­ning­om mö­ter varand­ra. En hand­lar om Si­mon ( Ga­bin Ver­det), en ton­års­grabb som äls­kar att sur­fa. På väg hem från en ti­dig mor­gon i vå­gor­na, ham­nar han i ko­ma ef­ter en bi­lo­lyc­ka. Han är hjärn­död. På sjuk­hu­set bör­jar över­tal­ning­ar­na från allt från lä­ka­re och sjuk­skö­ters­kor, till en kon­sult att för­äld­rar­na ( Em­ma­nu­el­le Sei­gner, Kool Shen) ska lå­ta do­ne­ra so­nens or­gan. Pa­ral­lellt får vi föl­ja en äld­re kvin­na ( An­ne Dor­val) och hen­nes barn och de­ras kamp för att hit­ta ett nytt hjär­ta, hen­nes fun­ge­rar in­te så länge till. Re­gis­sö­ren Ka­tell Quil­lévéré be­rät­tar ut­an att fros­sa i star­ka käns­lor. (Ré­pa­rer les vi­vants, 2016)

Histo­ri­en är stark och tan­ke­väc­kan­de i sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.