In­dig­na­tion

TV Tidningen - - FILMKANALER -

19.10

Film­ver­sio­nen av Philip Rot­hs ro­man med sam­ma namn. Re­gi­de­but för Ja­mes Schamus, an­nars känd som ma­nus­för­fat­ta­re/ till fle­ra av Ang Le­es fil­mer. Histo­ri­en ut­spe­las un­der Ko­re­a­kri­get. En ung ju­disk sol­dat blir så­rad och ser till­ba­ka på sitt liv som det var hem­ma i USA, fa­mil­jens pro­blem och flic­kan han äls­ka­de. (2016)

Lo­gan Ler­man spe­lar den unge sol­da­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.