Mås­te gitt

TV Tidningen - - FILMKANALER -

18.20

Myc­ket un­der­hål­lan­de svensk för­orts­skild­ring. Me­tin ( Can De­mir­tas) har skå­de­spe­la­roch för­fat­tar­dröm­mar. När hans dag­bok kom­mer på vil­lo­vä­gar, den in­ne­hål­ler käns­li­ga upp­gif­ter om kri­mi­nel­la af­fä­rer bland hans för­ortspo­la­re, ställs allt på sin spets. Jör­gen Thors­son glän­ser i sin roll som ho­mo­sex­u­ell bok­för­läg­ga­re. (2017)

Fräckt fil­mat och sprud­lar av be­rät­targläd­je.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.