Spi­der-Man: Ho­me­coming

TV Tidningen - - FILMKANALER -

21.00

Den and­ra (!) så kal�la­de ”re­boo­ten” un­der se­na­re år av kon­cep­tet. Pe­ter Par­ker för­sö­ker le­va ett van­ligt liv som high school-stu­dent, sam­ti­digt som han be­käm­par brotts­ling­ar som su­per­hjäl­ten Spi­der-Man. Bra ac­tions­ce­ner och skå­de­spe­la­re, sär­skilt Tom Hol­land i ti­tel­rol­len. (2017)

Än­nu en film i se­ri­en kom­mer näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.