Mor­den i Sand­hamn

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

21.00

Med tre av­snitt kvar av sä­song­en har Mi­na be­slu­tat sig för att an­mä­la och vitt­na mot André sam­ti­digt som han gör vad han kan för att få sin fa­milj till­ba­ka. Snart vi­sar det sig att André även är hu­vud­per­so­nen i No­ras ( Alex­an­dra Ra­pa­port) brotts­mål och hon, Tho­mas och Mia jäm­för si­na utred­ning­ar.

Med Ra­pa­port och Wahl­gren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.