Vi­sit i dö­dens vänt­rum

Lou­is The­roux: Dö­dens vänt­rum

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

23.20

I sista av­snit­tet re­ser jour­na­lis­ten Lou­is The­roux till Los Ang­e­les mest kän­da sjuk­hus. Han träf­far tre pa­ti­en­ter som käm­par mot sin ofrån­kom­li­ga död. Ska de ac­cep­te­ra ödet och för­sö­ka få ett så vär­digt slut som möj­ligt el­ler ska de fort­sät­ta käm­pa? En av histo­ri­er­na får ett över­ras­kan­de slut.

The­roux tar sig an än­nu ett svårt äm­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.