Vi minns ope­ra­stjär­nan

Gö­te­borgso­pe­ran fi­rar Bir­git Nils­son 100 år

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

20.00

Ope­ras­ång­ers­kan och hov­sång­ers­kan Bir­git Nils­son skul­le ha fyllt 100 år i år. Det vill Gö­te­borgso­pe­ran fi­ra.

Med an­led­ning av ope­ra­stjär­nans 100-års­ju­bi­le­um di­rekt­sänds ope­ra­ga­lan ”Gö­te­borgso­pe­ran fi­rar Bir­git Nils­son 100 år”. Åt­ta sång­ers­kor i topp­klass sjung­er Bir­gits pa­rad­num­mer, bland an­nat verk av Wag­ner, Puc­ci­ni, Ver­di och Ri­chard Strauss. Bland de med­ver­kan­de ar­tis­ter­na ser vi Ni­na Stem­me, Ka­ta­ri­na Da­lay­man, Christi­na Nils­son, Iré­ne The­o­rin, Eli­sa­beth Stridh och An­na­le­na Pers­son.

Bir­git Nils­son på Grö­na Lund 1973.

HYL­LAS Bir­git Nils­son 1988. I ope­ra­ga­lan ”Gö­te­borgso­pe­ran fi­rar Bir­git Nils­son 100 år” fram­förs hen­nes pa­rad­num­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.