Flyk­ten till fram­ti­den

TV Tidningen - - FILMKANALER -

21.45

Ulf Malm­ros se­nas­te film, re­gis­se­rad ihop med hust­run Jaa­na Fo­min (även ko­stymör). Smart ko­me­di om tids­re­sor. Hu­vud­per­so­nen Svan­te ( Eli­as Pa­lin) job­bar i ski­v­af­fär hos pro­g­ga­ren Beng­an ( Hen­rik Dorsin). Året är 1973. Av oli­ka skäl mås­te han bör­ja gö­ra tids­re­sor. Bra skå­de­spe­le­ri. (2016)

Hen­rik Dorsin som pro­g­ga­ren Beng­an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.