Skräck och hu­mor i lyc­kad hy­brid

Get out

TV Tidningen - - FILMKANALER -

21.00

En an­norlun­da kär­leks­hi­sto­ria. Sam­ti­digt en träff­sä­ker och ro­lig sa­tir om ra­sism i da­gens USA. Och en skräck­film ock­så. Den­na märk­li­ga hy­brid av gen­rer blev fjol­å­rets sto­ra över­rask­ning. En låg­bud­get­film som or­sa­ka­de pu­blikrus­ning. Ma­nus­för­fat­ta­ren och re­gis­sö­ren Jor­dan Pe­e­le vann ny­li­gen en Oscar för bäs­ta ma­nus. Da­ni­el Ka­lu­uya (”Si­ca­rio”) och Al­li­son Wil­li­ams (tv-se­ri­en ”Girls”) spe­lar kär­lekspa­ret som ska häl­sa på hen­nes för­äld­rar. Han är li­te oro­lig att hon in­te har be­rät­tat att han är svart. Hon vän­der på det och sä­ger att det vo­re ju ra­sis­tiskt. När de kom­mer fram, blir ing­et som nå­gon av dem – in­klu­si­ve vi åskå­da­re – har kun­nat ana. (2017)

Träff­sä­ker sa­tir om ra­sism i da­gens USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.