The ed­ge of se­ven­teen

TV Tidningen - - FILMKANALER -

21.00

Ame­ri­kanskt dra­ma om en 17-årig tjej ( Hai­lee Ste­in­feld) i Port­land, USA, och hen­nes liv. Trass­li­ga re­la­tio­ner med mam­man ( Ky­ra Sedgwick), med en lä­ra­re ( Woody Har­rel­son) i sko­lan och med sys­kon, vä­nin­nor och pojk­vän­ner. Gans­ka en­ga­ge­ran­de. Hai­lee Ste­in­feld (”True grit”) är su­ve­rän. (2016)

17 år och trass­li­ga re­la­tio­ner till de fles­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.