Hit­ch

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

20.00

En lätt­sam ro­man­tisk ko­me­di som ut­spe­las i New York och som le­ver högt på någ­ra skå­de­spe­la­res kraft­ful­la charm och ut­strål­ning. En skval­ler­jour­na­list ( Eva Men­des) sno­kar i en om­ta­lad ”da­te­dok­tors” ( Will Smith) hem­li­ga iden­ti­tet. Gis­sa vil­ka som blir kä­ra i varand­ra? Rappt be­rät­tat, bra spe­lat. I öv­ri­ga rol­ler syns Ke­vin Ja­mes, Am­ber Val­let­ta och Mi­chael Ra­pa­port. (2005)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.