När lam­men tyst­nar

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

21.00

En av 1990-ta­lets bäs­ta fil­mer. Det blir ma­ka­löst spän­nan­de när Jo­die Fos­ter och Scott Glenn spe­lar FBI-agen­ter som i jak­ten på en mas­smör­da­re tar hjälp av den psy­ko­tis­ke och ge­ni­a­le Han­ni­bal ”The Can­ni­bal” Lec­ter ( Ant­ho­ny Hopkins). Fem­fal­dig Oscarsvin­na­re som fått fle­ra (säm­re) upp­föl­ja­re. (The Si­lence of the Lambs, 1991)

Jo­die Fos­ter spe­lar Cla­rice Star­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.