Mys­tisk vän­skap

The Mas­ter

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

21.45

Ef­ter fil­mer som ”Boo­gie nights” (1997), ”Magno­lia” (1999) och ”The­re will be blood” (2007), var för­vänt­ning­ar­na sky­höga på Paul Tho­mas An­der­sons dra­ma som åt­minsto­ne i för­väg ryk­ta­des hand­la om L. Ron Hub­bard (1911– 1986), den om­strid­da sci­en­to­lo­gi­rö­rel­sens grun­da­re. Men många blev, med viss rätt, be­svik­na.

Här hand­lar det dels om Fred­die ( Jo­aquin Pho­e­nix) som är al­ko­ho­li­se­rad, sex­be­satt och all­mänt trau­ma­ti­se­rad ef­ter and­ra världs­kri­get. Han slår föl­je med en ka­ris­ma­tisk sekt­le­da­re ( Philip Sey­mour Hoff­man, 1967–2014) och blir hans för­trog­ne. Bra skå­de­spe­la­re, men sek­ten i sig och de­ras vän­skap för­blir ty­värr myc­ket av ett myste­ri­um. Svens­ka Le­na End­re har en li­ten bi­roll. (The Mas­ter, 2012)

Jo­aquin Pho­e­nix.

KA­RIS­MA­TISK LE­DA­RE Philip Sey­mour Hoff­man spe­lar en sekt­le­da­re som tar sig an tra­mu­ma­ti­se­ra­de Fred­die.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.