Ta­ken 2

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

22.50

Ori­ginal­fil­men (2008) gjor­de li­te ovän­tat Li­am Ne­e­son till ac­tionhjäl­te.

Då var det skur­kar som kid­nap­pa­de den fö­re det­ta CIAa­gen­tens dot­ter i Pa­ris. Nu är fa­mil­jen på se­mes­ter i Istan­bul, när släk­ting­ar till de skur­kar Ne­e­sons roll­fi­gur av­rät­ta­de, är ute ef­ter hämnd. Det är en väl­gjord ac­tion en­ligt stan­dard­for­mu­lär 1A. (2010)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.