Out of the Fur­na­ce

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

21.00

En film som, märk­ligt nog, flop­pa­de. Dels är den klart se­värd, dels har den en su­ve­rän en­semb­le. Christi­an Ba­le är stål­verks­ar­be­ta­re i Pitts­burgh som ge­nom sin bror ( Ca­sey Aff­leck), tra­sig ve­te­ran från kri­get i Irak, ham­nar i kri­mi­nel­la kret­sar. Med Woody Har­rel­son, Fo­rest Whita­ker, Wil­lem Da­foe, Sam She­pard (1943– 2017) och Zoë Sal­da­na. (2013)

Ba­le och Sal­da­na i se­värt dra­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.