Gud­fa­dern

TV Tidningen - - FILMKANALER -

21.00

Fran­cis Ford Cop­po­las su­ve­rä­na film­ver­sion av Ma­rio Pu­zos (1920–1999) bok om maf­fi­an. En­kel un­der­håll­ningslit­te­ra­tur för­vand­lad till stor film­konst med Mar­lon Bran­do (1924–2004), Al Pa­ci­no, Ja­mes Caan, Di­a­ne Ke­a­ton och Ro­bert Du­vall. Tre­fal­dig Oscarsvin­na­re. (The God­fat­her, 1972)

Dra­mat fick med en Oscar för bäs­ta film.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.